Giá sắn nguyên liệu tại thị trường trong nước có xu hướng tăng. Tại Tây Ninh, giá sắn thu mua tại nhà máy dao động quanh mức 2.650 - 2.780 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg so với cuối tháng 10/2019. Tại Kon Tum, giá sắn thu mua tại nhà máy dao động quanh mức 1.950 - 2.100 đồng/kg.
Hiện tại, đã vào chính vụ sản xuất 2019 - 2020, nguồn cung sắn nguyên liệu tăng mạnh, các nhà máy lớn đang tăng cường chạy hết công suất, đảm bảo thu mua hết nguyên liệu trong vùng, mặc dù nhu cầu từ thị trường Trung Quốc vẫn chưa tăng mạnh như cùng kỳ các năm trước, nhưng do nguồn cung tinh bột sắn không dồi dào, nên dự kiến giá sẽ không giảm sâu hơn.
Về tình hình xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn, theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn tháng 11/2019 ước đạt 307.309 tấn, tương đương 110,86 triệu USD, tăng 74,6% về lượng và tăng 55,8% về kim ngạch so với tháng 10/2019; tăng 41% về lượng và tăng 14,7% về kim ngạch so với tháng 11/2018.
Tính chung khối lượng xuất khẩu mặt hàng này 11 tháng đầu năm 2019 đạt 2,22 triệu tấn (856,16 triệu USD), giảm 0,5% về khối lượng và giảm 2,9% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2018. Giá xuất khẩu sắn và sản phẩm sắn bình quân 11 tháng đầu năm đạt 386,4 USD/tấn, giảm 2,4%.
Riêng mặt hàng sắn lát chiếm 15,3% trong tổng lượng và chiếm 8,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 338.799 tấn, tương đương 71,65 triệu USD, giảm mạnh 49,3% về lượng và giảm 51,1% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.
Trong 11 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu sang hầu hết các thị trường đều sụt giảm. Trung Quốc vẫn duy trì là thị trường tiêu thụ nhiều nhất sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam, chiếm tới 89% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu sắn và sản phẩm từ sắn của Việt Nam. Xuất khẩu sang thị trường này trong 11 tháng đầu năm 2019 đạt 1,97 triệu tấn, tương đương 763,87 triệu USD, tăng 0,5% về khối lượng nhưng giảm 1,2% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2018, giá xuất khẩu giảm 1,7%, đạt trung bình 387,5 USD/tấn.
Ngoài ra, Việt Nam còn xuất sang Hàn Quốc 91.879 tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, thu về 26,9 triệu USD, tăng trên 5% cả về lượng và kim ngạch so với cùng kỳ; xuất sang thị trường Đài Loan 29.317 tấn, tương đương 12,89 triệu USD, tăng 14,4% về lượng và tăng 2% về kim ngạch; Philippines 24.883 tấn, tương đương 10,43 triệu USD, giảm 6,3% về lượng và giảm 15,9% về kim ngạch; Malaysia 24.344 tấn, tương đương 10,62 triệu USD, giảm 18,2% về lượng và giảm 26,5% về kim ngạch.

Xuất khẩu sắn và sản phẩm sắn sang các thị trường

Nguồn: VITIC