Ngô tăng 4%, lúa mì tăng 3,2%. USDA cho biết, 58% trong tổng số diện tích ngô đã được  trồng, thấp hơn mức trung bình 90%.

Giá ngô tại Chicago ngày 29/5/2019 tăng 4% lên mức cao nhất kể từ năm 2016 sau báo cáo chính phủ Mỹ cho thấy rằng, diện tích trồng ở khắp khu vực Trung Tây Mỹ thấp hơn mức trung bình hàng năm.

Giá lúa mì cao nhất 3,5 tháng do hoạt động mua bù thiếu, trong khi giá đậu tương tăng cao nhất 1 tháng.

Giá ngô kỳ hạn trên sàn Chicago tăng 4% lên 4,37 USD/bushel, cao nhất kề từ tháng 6/2016. Giá ngô tăng hơn 17,5% kể từ giữa tháng 5/2019, do hoạt động mua bù thiếu bởi các quỹ đầu tư lớn.

Giá lúa mì tăng 3,2% lên 5,21 USD/bushel, cao nhất kể từ giữa tháng 2/2019, trong khi giá đậu tương tăng 2,9% lên 8,81 USD/bushel, cao nhất kể từ cuối tháng 4/2019.

Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết 58% trong tổng số diện tích ngô đã được trồng tính đến ngày 26/5/2019, thấp hơn mức trung bình 90% cùng thời điểm này các năm. Trong khi đó, 29% trong tổng số diện tích đậu tương đã được trồng, thấp hơn mức trung bình  66%.

Thời tiết ẩm ướt cũng ảnh hưởng đến chất lượng cây trồng lúa mì vụ đông thu  hoạch trong những tháng tới.

Giá một số mặt hàng ngày 29/5/2019: 

Mặt hàng

ĐVT

Giá mới nhất

Thay đổi

% thay đổi

Lúa mì CBOT

UScent/bushel

516,25

11,5

+2,28

Ngô CBOT

UScent/bushel

432,75

12,5

+2,97

Đậu tương CBOT

UScent/bushel

879

23

+2,69

Gạo CBOT

USD/100 cwt

11,65

 

 

Dầu thô WTI

USD/thùng

58,81

-0,33

-0,56

Nguồn: VITIC/Reuters