Nhập khẩu gạo vào Trung Quốc năm 2017 đạt 1,8 tỷ USD, đến từ 14 nhà cung cấp. So với năm 2013, trị giá gạo nhập khẩu đã tăng 73,8%, và so với năm 2016 tăng 15,2%.
Phần lớn gạo nhập khẩu vào Trung Quốc đến từ các thị trường Châu Á, trong đó Việt Nam và Thái Lan cung cấp 85,7% tổng trị giá nhập khẩu gạo của Trung Quốc năm 2017. Ngoài châu Á, Trung Quốc nhập khẩu gạo của Mỹ, Canada và Italia.
Dưới đây là 14 thị trường cung cấp 100% gạo nhập khẩu của Trung Quốc năm 2017:
1. Việt Nam: 1,02 tỷ USD (55,9% tổng nhập khẩu gạo của Trung Quốcc)
2. Thái Lan: 544,1 triệu USD (29,8%)
3. Campuchia: 101,1 triệu USD (5,5%)
4. Pakistan: 93,6 triệu USD (5,1%)
5. Lào: 32,8 triệu USD (1,8%)
6. Myanmar (Burma): 31,8 triệu USD (1,7%)
7. Nhật Bản: 1,1 triệu USD (0,06%)
8. Nga: 962.000 USD (0,05%)
9. Đài Loan: 314.000 USD (0,02%)
10. Hàn Quốc: 208.000 USD (0,01%)
11. Ấn Độ: 10.000 USD (0,001%)
12. Mỹ: 9.000 USD (0,0005%)
13. Canada: 2.000 USD (0,0001%)
14. Italy: 2.000 USD (0,0001%)
5 nhà cung cấp là Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, Pakistan và Lào chiếm 98,1% tổng nhập khẩu gạo của Trung Quốc.
Trị giá gạo nhập khẩu của Trung Quốc từ Việt Nam – nhà cung cấp lớn nhất – đã tăng 65,8% trong giai đoạn 2013-2017, trong khi tổng trị giá nhập khẩu gạo của nước này từ 14 nhà cung cấp tăng 73,8% trong cùng kỳ.
Tăng trưởng nhập khẩu gạo từ các thị trường cung cấp cho Trung Quốc
1. Nga: Tăng 1.947% từ 2013 đến 2017
2. Myanmar: Tăng 1.402%
3. Lào: Tăng 470,4%
4. Nhật Bản: Tăng 435,2%
5. Campuchia: Tăng 431,3%
6. Thái Lan: Tăng 131,5%
7. Italy: Tăng 100%
8. Việt Nam: Tăng 65,8%
9. Ấn Độ: Giảm 9,1%
10. Pakistan: Giảm 45,7%
11. Đài Loan: Giảm 72,3%
12. Canada: Giảm 95%
13. Hàn Quốc: Tăng từ số 0
14. Mỹ: Tăng từ số 0
 Nguồn: VITIC/Worldstopexports