Sản lượng thuỷ sản tháng 4/2017 ước tính đạt 581,4 nghìn tấn, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 430 nghìn tấn, tăng 3,4%; tôm đạt 56,9 nghìn tấn, tăng 3,1%. Sản lượng thủy sản nuôi trồng ước tính đạt 297,8 nghìn tấn, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 223,6 nghìn tấn, tăng 0,9%; tôm đạt 40 nghìn tấn, tăng 5%.
Nuôi cá tra tuy cải thiện hơn về giá nhưng nguồn cung vẫn thiếu hụt do nhiều diện tích đến nay chưa cho thu hoạch. Sản lượng cá tra trong tháng ước tính đạt 103,4 nghìn tấn, giảm 1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó Đồng Tháp đạt 34,7 nghìn tấn, tăng 0,2%; Cần Thơ đạt 16,1 nghìn tấn, giảm 14,6%; An Giang đạt 12,4 nghìn tấn, giảm 22,5%; Bến Tre đạt 9,7 nghìn tấn, giảm 0,2%.
Nuôi tôm những tháng đầu năm khá thuận lợi, giá tôm ở mức cao và ổn định đã khuyến khích người dân tại một số địa phương như Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu chuyển đổi diện tích từ trồng lúa sang nuôi tôm. Sản lượng tôm sú tháng Tư ước tính đạt 17,4 nghìn tấn, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó Cà Mau đạt 7,2 nghìn tấn, tăng 2,9%; Bạc Liêu đạt 4,3 nghìn tấn, tăng 6%; Tiền Giang đạt 1,3 nghìn tấn, tăng 6,7%. Sản lượng tôm thẻ chân trắng ước tính đạt 20,5 nghìn tấn, tăng 7,9% so cùng kỳ, trong đó Sóc Trăng đạt 3,3 nghìn tấn, tăng 143,2%; Trà Vinh đạt 1 nghìn tấn, tăng 12,9%.
Thời tiết trong tháng tương đối thuận lợi cho hoạt động khai thác thủy sản, ngư dân các tỉnh ven biển đang bước vào khai thác vụ cá Nam. Sản lượng thủy sản khai thác tháng Tư ước tính đạt 283,6 nghìn tấn, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng khai thác biển đạt 270,3 nghìn tấn, tăng 5,5% (sản lượng cá ngừ đại dương đạt 4,7 nghìn tấn, tăng 6,8%).
Tính chung 4 tháng đầu năm, sản lượng thủy sản ước tính đạt 1.902,2 nghìn tấn, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 864,5 nghìn tấn, tăng 2%; sản lượng thủy sản khai thác đạt 1.037,7 nghìn tấn, tăng 4,1% (sản lượng khai thác biển đạt 990,3 nghìn tấn, tăng 4,2%).

Nguồn: Tổng cục Thống kê