Trung Quốc đang tiến hành chính sách đối với ngũ cốc, trong bối cảnh từ bỏ hệ thống dự trữ nhà nước, với hơn 250 triệu tấn ngô, tiêu thụ trong hơn 1 năm.
Chính quyền các tỉnh Hắc Long Giang và Liêu Ninh, phía đông bắc vành đai trồng ngô cho biết, đã công bố chính sách trợ cấp được đưa ra vào cuối tuần trước. Tuy nhiên, mức trợ cấp chi tiết sẽ được công bố sau.
Trung Quốc cắt giảm diện tích trồng ngô và nâng diện tích trồng đậu tương trong kế hoạch 5 năm được đưa ra năm ngoái. Đây là nước tiêu thụ ngô và đậu tương hàng đầu thế giới.
Số lượng đất được sử dụng trồng đậu tương tại Trung Quốc sẽ tăng lên 140 triệu mu (tương đương 9,3 triệu ha) vào năm 2020, tăng so với 98 triệu mu trong năm 2015.
Nguồn: VITIC/Reuters