Giá cà phê trong nước

Diễn đàn của người làm cà phê

Loại cà phê

Địa phương

ĐVT

Giá TB hôm nay

+/- chênh lệch

Robusta loại 2 (5% đen, vỡ)*

Xuất khẩu, FOB

USD/tấn

1.462

+135

 

Nhân xô

Đắk Lắk

VNĐ/kg

32.800

-200

Lâm Đồng

VNĐ/kg

32.200

-200

Gia Lai

VNĐ/kg

32.600

-200

Đắk Nông

VNĐ/kg

32.600

-200

* so với giá tham chiếu cà phê robusta trên sàn London của phiên liền trước

Theo tổng cục Thống kê Việt Nam, xuất khẩu cà phê trong tháng 10/2020 ước đạt gần 1,5 triệu bao, tăng 1% so với cùng tháng năm trước, đưa xuất khẩu cà phê trong 10 tháng đầu năm nay đạt tổng cộng 23,33 triệu bao, giảm 1,3% so với xuất khẩu cùng kỳ năm 2019.

Trên thị trường thế giới, giá hai sàn giao dịch lại rẽ hai hướng. Arabica kỳ hạn tháng 12/2020 trên sàn New York đảo chiều tăng 0,65 cent, tương đương 0,63% lên 103,45 US cent/lb.

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Diễn đàn của người làm cà phê

Kỳ hạn

Giá

Thay đổi

% thay đổi

Khối lượng

Cao nhất

Thấp nhất

Mở cửa

11/20

1312

-10

-0,76

39

1334

1312

1326

01/21

1327

-15

-1,12

6717

1352

1325

1342

03/21

1340

-11

-0,81

2802

1363

1338

1353

05/21

1353

-10

-0,73

745

1376

1351

1365

Đơn vị tính: USD/Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn           

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Diễn đàn của người làm cà phê

Kỳ hạn

Giá

Thay đổi

%

thay đổi

Khối lượng

Cao nhất

Thấp nhất

Mở cửa

12/20

103,45

+0,65

+0,63

24076

106,25

102,75

102,8

03/21

106,05

+0,7

+0,66

16716

108,75

105,35

105,35

05/21

107,8

+0,7

+0,65

3711

110,4

107,2

107,3

07/21

109,5

+0,7

+0,64

3006

112,05

109

109

Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~ 0,45Kg | Đơn vị giao dịch: lot

Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) ước tính thặng dư cà phê toàn cầu niên vụ 2019/20 đạt 1,24 triệu bao (loại 60 kg), giảm nhẹ so với ước tính 1,54 triệu bao trước đó.
Cơ quan tương mại Indonesia báo cáo xuất khẩu cà phê robusta trong tháng 10/2020 đạt 272.427 bao, giảm 39,06% so với cùng tháng năm trước, đưa xuất khẩu cà phê trong 10 tháng đầu năm nay đạt tổng cộng 2,23 triệu bao, giảm 11,65% so với cùng kỳ năm 2019.

Nguồn: VITIC/Reuters