Tham khảo giá cà phê nhân xô tại Việt Nam   

Tin Tây Nguyên

Lâm Đồng

 

— Lâm Hà (Robusta)

31.500

— Bảo Lộc (Robusta)

31.500

— Di Linh (Robusta)

31.400

Đắk Lắk

 

— Cư M'gar (Robusta)

32.300

— Ea H'leo (Robusta)

32.100

— Buôn Hồ(Robusta)

32.100

Gia Lai

 

— Chư Prông (Robusta)

31.800

— Pleiku (Robusta)

31.800

— Ia Grai (Robusta)

31.900

Đắk Nông

 

— Gia Nghĩa (Robusta)

31.900

— Đắk R'lấp (Robusta)

31.800

Kon Tum

 

— Đắk Hà (Robusta)

32.000

Hồ Chí Minh

 

— R1

33.400

Trên thị trường thế giới, giá arabica kỳ hạn tháng 3 giảm 4,2 US cent, tương đương 3,32% xuống ở 122,15 US cent/lb; giá giao kỳ hạn tháng 5 mất 4,15 US cent, tương đương 3,23% chốt tại 124,5 US cent/lb. Giá cà phê robusta giao kỳ hạn 3 và kỳ hạn tháng 5 đều trừ 8 USD, lần lượt tương đương 1,46% và 1,44% chốt tại 1.352 USD/tấn và 1.371 USD/tấn.

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Diễn đàn của người làm cà phê

Kỳ

hạn

Giá

Thay

đổi

% thay

đổi

Khối

lượng

Cao

nhất

Thấp

nhất

Mở

cửa

mở

03/20

1352

-20

-1.46 %

7110

1374

1341

1370

44365

05/20

1371

-20

-1.44 %

2934

1392

1360

1390

29522

07/20

1390

-20

-1.42 %

944

1413

1380

1413

15551

09/20

1409

-19

-1.33 %

211

1430

1399

1430

7181

Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Diễn đàn của người làm cà phê

Kỳ hạn

Giá

Thay đổi

% thay đổi

Khối lượng

Cao nhất

Thấp nhất

Mở cửa

HĐ mở

03/20

122.15

-4.2

-3.32 %

24428

126.55

121.55

126.25

110943

05/20

124.50

-4.15

-3.23 %

10738

128.80

123.85

128.50

61915

07/20

126.65

-4.1

-3.14 %

6761

130.95

126

130.45

37956

09/20

128.65

-4

-3.02 %

4510

132.90

128.05

132.70

24508

Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

Dẫn nguồn thitruongcaphe.net, chuyên gia Nguyễn Quang Bình nhận định, đây là ngày thứ ba sau Tết Dương lịch hai sàn cà phê giảm mạnh do tác động tiêu cực từ khủng hoảng địa chính trị. Đồng real Brazil suy yếu khiến giá cà phê chịu áp lực bán từ Brazil.
Theo Bloomberg, trong tháng 11, khối lượng cà phê hòa tan xuất khẩu của Brazil sang Đông Nam Á cao hơn 4,4% so với cùng kì năm 2018.

Nguồn: VITIC/REUTERS