Tham khảo giá cà phê nhân xô tại Việt Nam  

TT nhân xô

Giá trung bình

Thay đổi

FOB (HCM)

1.426

Trừ lùi: -85

Đắk Lăk

33.000

+100

Lâm Đồng

32.300

+100

Gia Lai

32.900

+100

Đắk Nông

33.000

+100

Hồ tiêu

46.000

0

Tỷ giá USD/VND

23.155

-5

Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

 Nguồn: Diễn đàn của người làm cà phê

Thị trường cà phê thế giới hồi phục kéo thị trường cà phê trong nước lên nhẹ. Giá thấp nhất ở 32.300 đồng/kg tại Lâm Đồng và cao nhất ở 33.000 đồng/kg tại Đắk Lăk và Đắk Nông.
Tỷ giá đồng real tiếp tục là yếu tố chi phối thị trường cà phê arabica. Loại arabica giao tháng 3 tăng 0,25 US cent tương đương 0,2% lên 1,0045 USD/lb vào cuối phiên, mặc dù đã chạm mức thấp nhất 5 tuần là 99,85 US cent ở cuối phiên trước. Tuy nhiên so với 1 tuần trước, giá đã giảm 4,2% và giảm tới 18,17% so với 1 năm trước. Trong khi đó loại robusta giao cùng kỳ hạn tăng 7 USD tương đương 0,5% lên 1.535 USD/tấn. Yếu tố thứ hai ảnh hưởng đến giá cà phê là thời tiết, nghe tin mưa là giá có chiều hướng tiêu cực, hửng lên giá lại nhích tăng.
Báo cáo định kỳ hàng tháng mới nhất (tháng 01/2019) của Tổ chức Cà phê Thế giới (ICO) cho biết dù trong tháng 12/2018 nhiều nước sản xuất robusta giảm xuất khẩu cà phê loại này như Việt Nam -6,8%, Ấn Độ -29,1%, Uganda -18,6%, tổng lượng xuất khẩu cà phê toàn cầu trong kỳ không giảm mà ngược lại tăng. ICO báo rằng tổng khối lượng xuất khẩu cà phê thế giới tháng 12/2018 đạt 10,43 triệu 60 kg bao (631.800 tấn), tăng 0,9% so với cùng kỳ 2017.
Nhìn tổng thể cả năm 2018, nếu như 5 nước Việt Nam, Colombia, Honduras, Ấn Độ và Uganda có lượng xuất khẩu từ ổn định đến giảm, thì xuất khẩu Brazil tăng rất mạnh (thanh ngang màu vàng). Điều này chứng tỏ rằng Brazil không chỉ được mùa arabica mà cả robusta.
Về cán cân cung-cầu, ICO cũng cho rằng tổng sản lượng cà phê thế giới năm 2018 đạt gần 167,5 triệu bao, tăng 1,5% trong đó arabica chiếm 104 triệu bao, tăng 2,5% và robusta 63,5 triệu bao, giảm 0,1%. Lượng tiêu thụ cà phê toàn cầu đạt 165,2 triệu bao, tăng 2,1%, thặng dư 2,3 triệu bao.