Giá cà phê trong nước

Diễn đàn của người làm cà phê

Loại cà phê

Địa phương

ĐVT

Giá TB hôm nay

+/- chênh lệch

Robusta loại 2 (5% đen, vỡ)*

Xuất khẩu, FOB

USD/tấn

1.390

+55

 

Nhân xô

Đắk Lắk

VNĐ/kg

32.900

+100

Lâm Đồng

VNĐ/kg

32.500

+100

Gia Lai

VNĐ/kg

32.900

+100

Đắk Nông

VNĐ/kg

32.900

+100

* so với giá tham chiếu cà phê robusta trên sàn London của phiên liền trước

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã thu hoạch được khoảng 25% sản lượng vụ mùa, thấp hơn so với mức 40% thu hoạch hàng năm do bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi hiện tượng thời tiết La Nina.
Trên thị trường thế giới, hai sàn giao dịch toàn sắc xanh. Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 3/2021 trên sàn London cộng 6 USD, tương đương 0,44% lên mức 1.357 USD/tấn. Giá arabica kỳ hạn tháng 03/2021 trên sàn New York tăng 0,55 cent, tương đương 0,45% lên 121,6 US cent/lb.

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Diễn đàn của người làm cà phê

Kỳ hạn

Giá

Thay đổi

% thay đổi

Khối lượng

Cao nhất

Thấp nhất

Mở cửa

01/21

1335

+9

+0,68

3321

1340

1321

1328

03/21

1357

+6

+0,44

5903

1364

1345

1355

05/21

1366

+2

+0,15

2260

1375

1357

1369

07/21

1381

+1

+0,07

372

1391

1373

1385

Đơn vị tính: USD/Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn           

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Diễn đàn của người làm cà phê

Kỳ hạn

Giá

Thay đổi

%

thay đổi

Khối lượng

Cao nhất

Thấp nhất

Mở cửa

12/20

119,1

+0,55

+0,46

2

119,1

118,8

119

03/21

121,6

+0,55

+0,45

15847

123,55

120,2

123

05/21

123,4

+0,55

+0,45

5299

125,25

122,05

124,65

07/21

124,95

+0,60

+0,48

3807

126,55

123,6

126,5

Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~ 0,45Kg | Đơn vị giao dịch: lot

Tính chung cả tuần, giá robusta kỳ hạn tháng 3/21 tăng 2 USD, tương đương 0,15%; giá arabica giao cùng kỳ hạn tăng 4,05 cent, tương đương 3,45%.
Cecafé báo cáo xuất khẩu tháng 11/2020 của Brazil tăng 35,91% so với cùng tháng năm trước, đạt mức cao kỷ lục lịch sử của xuất khẩu tháng 11 hàng năm. Tuy nhiên, xuất khẩu tăng mạnh là nhờ vụ thu hoạch năm 2020 đạt sản lượng kỷ lục của năm cho sản lượng tăng theo chu kỳ “hai năm một”.
Xuất khẩu tăng mạnh nên cà phê tồn kho không còn nhiều, trong khi Brazil đối diện với vụ mùa mới cho sản lượng thấp, lại còn bị khô hạn ngay từ đầu vụ khiến Cecafé dự báo sản lượng vụ tới sẽ giảm ít nhất 20%.

Nguồn: VITIC/Reuters