Giá cà phê trong nước

Diễn đàn của người làm cà phê

Loại cà phê

Địa phương

ĐVT

Giá TB hôm nay

+/- chênh lệch

Robusta loại 2 (5% đen, vỡ)*

Xuất khẩu, FOB

USD/tấn

1.545

+135

 

Nhân xô

Đắk Lắk

VNĐ/kg

33.900

0

Lâm Đồng

VNĐ/kg

33.400

0

Gia Lai

VNĐ/kg

33.900

0

Đắk Nông

VNĐ/kg

33.800

0

* so với giá tham chiếu cà phê robusta trên sàn London của phiên liền trước

Trên thị trường thế giới, giá arabica kỳ hạn tháng 12/2020 trên sàn New York trừ 0,85 cent, tương đương 0,77% xuống 109,25 US cent/lb. Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 1/2021 trên sàn London giảm 3 USD, tương đương 0,21% chốt tại 1.410 USD/tấn.

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Diễn đàn của người làm cà phê

Kỳ hạn

Giá

Thay đổi

% thay đổi

Khối lượng

Cao nhất

Thấp nhất

Mở cửa

11/20

1394

+1

+0,07

21

1407

1394

1407

01/21

1410

-3

-0,21

8325

1426

1406

1416

03/21

1419

-2

-0,14

6272

1432

1415

1425

05/21

1430

-2

-0,14

3453

1444

1428

1432

Đơn vị tính: USD/Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn           

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Diễn đàn của người làm cà phê

Kỳ hạn

Giá

Thay đổi

%

thay đổi

Khối lượng

Cao nhất

Thấp nhất

Mở cửa

12/20

109,25

-0,85

-0,77

11219

110,55

108,65

110,15

03/21

112,2

-0,75

-0,66

20584

113,4

111,55

113,2

05/21

114,1

-0,70

-0,61

5956

115,25

113,4

114,9

07/21

115,75

-0,70

-0,60

3350

116,75

115,1

116,6

Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~ 0,45Kg | Đơn vị giao dịch: lot
Trước các thông tin tiêu cực từ các nhà sản xuất cà phê trên thế giới, đầu cơ trên hai sàn giao dịch tỏ ra khá thận trọng. Dịch bệnh Covid-19 vẫn gia tăng không có điểm dừng. Dự báo thời tiết từ Brazil cho biết hai bang sản xuất lớn là Minas Gerais và São Paulo sẽ có mưa trên diện rộng và không còn lo ngại thời tiết khô hạn.
Tháng 10/2020, Brazil đã xuất khẩu được 4,1 triệu bao cà phê, lượng xuất khẩu kỷ lục lịch sử.

Nguồn: VITIC/Reuters