Giá cà phê trong nước

Diễn đàn của người làm cà phê

Loại cà phê

Địa phương

ĐVT

Giá TB hôm nay

+/- chênh lệch

Robusta loại 2 (5% đen, vỡ)*

Xuất khẩu, FOB

USD/tấn

1.531

+135

Nhân xô

Đắk Lắk

VNĐ/kg

33.300

+400

Lâm Đồng

VNĐ/kg

32.900

+400

Gia Lai

VNĐ/kg

33.200

+400

Đắk Nông

VNĐ/kg

33.200

+400

* so với giá tham chiếu cà phê robusta trên sàn London của phiên liền trước

Trên thị trường thế giới, giá hai sàn giao dịch đồng loạt hồi phục. Arabica kỳ hạn tháng 9/2020 trên sàn New York tăng 3,75 cent, tương đương 3,25% lên mức 119,3 US cent/lb. Giá cà phê robusta giao cùng kỳ hạn trên sàn London đảo chiều cộng 30 USD, tương đương 2,08% chốt tại 1.470 USD/tấn, theo trang Diễn đàn của người làm cà phê.

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Diễn đàn của người làm cà phê

Kỳ hạn

Giá

Thay đổi

thay đổi

Khối lượng

Cao nhất

Thấp nhất

Mở cửa

09/20

1470

+30

+2,08

2290

1475

1442

1442

11/20

1396

+18

+1,31

9021

1404

1373

1377

01/21

1402

+17

+1,23

3139

1410

1382

1382

03/21

1415

+17

+1,22

922

1422

1395

1395

Đơn vị tính: USD/Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn           

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Diễn đàn của người làm cà phê

Kỳ hạn

Giá

Thay đổi

thay đổi

Khối lượng

Cao nhất

Thấp nhất

Mở cửa

09/20

119,3

+3,75

+3,25

7191

119,75

115,65

115,65

12/20

121,05

+3,6

+3,07

23909

121,6

117,45

117,45

03/21

122,85

+3,45

+2,89

8085

123,3

119,45

119,45

05/21

123,7

+3,45

+2,87

3860

124,05

120,3

120,3

Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~ 0,45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37.500 lb

Do sự xuất hiện của khối không khí lạnh cực mạnh tại Brazil khiến một số giao dịch đóng hợp đồng bán. Tuy nhiên theo các nhà dự báo địa phương, rủi ro về sương giá với các đồn điền cà phê là không nhiều.
Trong khi đó, áp lực bán hàng vụ mới vẫn mạnh mà ngày hết hạn hợp đồng quyền chọn tháng 9 đã cận kề.
Tiêu thụ cà phê toàn cầu ước tăng 0,3% lên 168,49 triệu bao, thấp hơn mức tăng trưởng trung bình hàng năm là 2,2% trong suốt hai thập kỉ qua. Mặc dù vậy, sự chậm lại của kinh tế toàn cầu được cho là sẽ khiến mức tăng trưởng mạnh mẽ ở đầu mùa giảm.

Nguồn: VITIC/Reuters