Các thương nhân chào bán robusta loại 2, với 5% đen và vỡ với giá cộng 130 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 9/2019 ở phiên liền trước trên sàn London. Tại Lumpung (Indonesia), cà phê robusta được chào giá cộng 150 – 200 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 9/2019 của phiên liền trước trên sàn London, tăng so với mức cộng 150 USD/tấn cách đây một tuần.

Cà phê là một trong những mặt hàng nông sản chủ lực của Việt Nam với mục tiêu đặt ra là xuất khẩu đem về 3,74 tỉ USD trong năm 2019. Trong 6 tháng đầu năm 2019, cả nước xuất khẩu 919.038 tấn cà phê, thu về gần 1,57 tỉ USD, giá trung bình 1.706 USD/tấn, giảm cả về lượng, về kim ngạch và giảm về giá so với cùng kỳ năm 2018.
Đức là thị trường tiêu thụ nhiều nhất các loại cà phê của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm, chiếm trên 14,8% trong tổng lượng cà phê xuất khẩu của cả nước đạt 136.180 tấn, tương đương 214,4 triệu USD, giá 1.574,4 USD/tấn, giảm hơn 13% về kim ngạch và về giá so với cùng kỳ năm 2018.
Đông Nam Á là thị trường lớn thứ 2 về tiêu thụ cà phê Việt Nam, đạt 101.520 tấn, tương đương 202,48 triệu USD, cũng giảm cả về lượng và giảm về kim ngạch so với cùng kỳ.
Thị trường Mỹ xếp thứ 3 về tiêu thụ cà phê, chiếm gần 10% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước, đạt 89.249 tấn, trị giá 147,02 triệu USD, giảm 27,8% về kim ngạch, giảm 14,9% về giá so với cùng kỳ.
Như vậy, cả 3 thị trường xuất khẩu cà phê lớn của Việt Nam đều sụt giảm trong 6 tháng qua. Nhưng giảm mạnh nhất là thị trường Indonesia, giảm 74% cả về lượng và kim ngạch, đạt 13.849 tấn. Chỉ có một vài thị trường xuất khẩu tăng cả lượng và kim ngạch là Philippines Malaysia và Canada.
Theo Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, xuất khẩu cà phê tháng 7/2019 ước đạt 157 nghìn tấn với giá trị đạt 253 triệu USD, lũy kế xuất khẩu cà phê 7 tháng đầu năm 2019 ước đạt 1,08 triệu tấn và 1,82 tỷ USD, giảm 8,2% về khối lượng và giảm 19,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018.
Tồn kho cà phê khả dụng tại các vùng tiêu thụ lớn thế giới được ghi nhận ở mức cao. Theo các báo cáo, khối lượng tồn kho này tại Bắc Mỹ, Nhật Bản và EU đạt khoảng 706.223 tấn. Riêng tại EU, lượng tồn kho đó đã đủ an toàn cho sử dụng trong vòng 13-14 tuần. Do Brazil vào chu kỳ mất mùa, niên vụ mới 2019/20, thế giới có thể thiếu hụt chừng 2,5 triệu tấn.