Giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 5/2018 trên sàn TOCOM tăng 1,4% lên 148 JPY/kg.
Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm tăng 135 CNY tương đương 1,2% lên 11.390 CNY/tấn.
Đồng USD ở mức khoảng 112,81 JPY so với khoảng 112,7 JPY ngày thứ năm (1/11/2018).
Giá dầu giảm, với dầu Brent giảm dưới 0,1% và dầu thô Mỹ giảm 0,2%.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng 1,4%. 
Giá cao su kỳ hạn tháng 12/2018 trên sàn SICOM không thay đổi, ở mức 124,5 US cent/kg. 

Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 1/11/2018 

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá đóng cửa

18-Dec

139,5

140

138,5

139,2

Cao su kỳ hạn TSR20 

Hợp đồng

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá đóng cửa

18-Dec

126,1

126,1

123,3

124,5

19-Jan

126,2

126,2

124

125,1

19-Feb

126,2

126,2

124,8

125,7

19-Mar

127,2

127,2

125,5

126,3

19-Apr

127,6

127,8

126,2

127,2

19-May

128,3

128,4

126,5

127,7

19-Jun

128,8

129,4

128

128,5

19-Jul

129,6

130,2

128,7

129,1

19-Aug

130

130,5

129,3

129,9

19-Sep

131,4

131,5

129,7

130,5

19-Oct

132,5

132,5

130,4

131,1

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 1/11/2018

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T12)

1,39 USD/kg

Cao su Thái STR20 (T12)

1,29 USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T12)

1,26 USD/kg

Cao su Indonesia SIR20 (T12)

Cao su Thái Lan USS3

40 baht/kg

Cao su Thái 60% mủ (drum/T12)

1.090 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T12)

990 USD/tấn


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: VITIC/Reuters