Giá cao su kỳ hạn tháng 11/2020 trên sàn TOCOM tăng 1,3 JPY tương đương 0,8% lên 156,6 JPY/kg, cao nhất kể từ ngày 21/5/2020.
Kỳ vọng sự hỗ trợ hơn nừa từ Ngân hàng trung ương châu Âu và chính phủ Đức đã hỗ trợ thị trường, khi nhiều nước nới lỏng các hạn chế để ngăn chặn đại dịch.
Giá cao su kỳ hạn trên sàn Thượng Hải tăng 0,7% lên 10.395 CNY/tấn.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 2/6/2020

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19- Jul

1,45

Thái Lan

STR20

USD/kg

19- Jul

1,21

Malaysia

SMR20

USD/kg

19- Jul

1,14

Indonesia

SIR20

USD/kg

19- Jul

1,15

Thái Lan

USS3

THB/kg

19- Jul

38,89

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19- Jul

1.230

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19- Jul

1.130

Singapore

 

 

19- Jun

111,2

 

RSS3

 

20-Jul

111,1

 

 

 

20-Aug

114,3

 

 

 

20-Sep

116,5

 

 

US cent/kg

19- Jun

131,5

 

TSR20

 

20-Jul

133,1

 

 

 

20-Aug

133,3

 

 

 

20-Sep

133,9

Nguồn: VITIC/Reuters