Giá cao su kỳ hạn trên sàn Thượng Hải giảm 0,12% xuống 12.655 CNY/tấn.
Đồng USD ở mức khoảng 108,54 JPY so với khoảng 108,62 JPY trong ngày thứ ba (3/12/2019).
Giá dầu tăng với dầu Brent tăng 0,5% và dầu thô Mỹ tăng 0,5%.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản giảm hơn 1%.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 3/12/2019

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19- Jan

1,54

Thái Lan

STR20

USD/kg

19- Jan

1,44

Malaysia

SMR20

USD/kg

19- Jan

1,43

Indonesia

SIR20

USD/kg

19- Jan

 

Thái Lan

USS3

THB/kg

19- Jan

39,58

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19- Jan

1.190

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19- Jan

1.090

Singapore

 

 

19- Dec

160,5

 

RSS3

 

19-Jan

155

 

 

 

20-Feb

156,6

 

 

 

20-Mar

161,8

 

 

US cent/kg

19- Dec

138,5

 

TSR20

 

19-Jan

139,4

 

 

 

20-Feb

140,7

 

 

 

20-Mar

141,7

Nguồn: VITIC/Reuters