Giá cao su kỳ hạn tháng 7/2021 trên sàn Osaka tăng 3,3 JPY, tương đương 1,4% lên 237 JPY/kg.

Giá cao su kỳ hạn tháng 5/2021 trên sàn Thượng Hải đã giảm 1,9% xuống 14.715 CNY/tấn.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 04/02/2021

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

21- March

2,10

Thái Lan

STR20

21- March

1,60

Malaysia

SMR20

21- March

1,59

Indonesia

SIR20

21- March

1,63

Thái Lan

USS3

THB/kg

21- March

53,63

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

21- March

1.260

Thái Lan

Mủ 60% (drum)

21- March

1.360

 

 

Singapore

 

 

 

TSR20

 

 

 

US cent/kg

 

21- Feb

159,50

21-Mar

158,50

21-Apr

160,20

21- May

161,60

 

RSS3

 

US cent/kg

 

21- Feb

221,00

21-Mar

220,80

21-Apr

222,60

21- May

224,30

Nguồn: VITIC/Reuters