Giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 5/2019 tăng 0,5%.
Giá cao su kỳ hạn giao sau trên sàn Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm giảm 0,1%.
Đồng USD ở mức khoảng 113,23 JPY so với khoảng 113,03 JPY trong ngày thứ sáu (2/11/2018).
Giá dầu giảm trong ngày thứ hai (5/11/2018) khi bắt đầu lệnh trừng phạt của Mỹ đối với xuất khẩu nhiên liệu Iran dịu bớt bởi việc miễn giảm sẽ cho phép một số quốc gia vẫn nhập khẩu dầu thô Iran, ít nhất là tạm thời.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản giảm 1,4%.
Giá cao su kỳ hạn tháng 12/2018 trên sàn SICOM giảm 0,2%.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 2/11/2018 

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá đóng cửa

18-Dec

139,5

139,5

139,5

139,5

19-May

153,5

153,5

153,5

152

19-Jun

154,5

154,5

154,5

153,3

19-Jul

154,5

154,5

154,5

153,5

Cao su kỳ hạn TSR20 

Hợp đồng

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá đóng cửa

18-Dec

126,2

126,4

124,2

126,2

19-Jan

126,6

126,6

124,5

126,5

19-Feb

127,1

127,2

125,3

127,1

19-Mar

127,8

128,2

126

128

19-Apr

128,5

128,8

126,6

128,7

19-May

128,6

129,7

127,1

129,5

19-Jun

129,6

130,5

128

130,4

19-Jul

130,4

131,5

128,6

131,2

19-Aug

129,8

132,3

129,8

132

19-Sep

131,7

132,5

131,7

132,5

19-Oct

133,1

133,5

132,7

133,5

19-Nov

134

134

134

134

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 2/11/2018

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T12)

1,39 USD/kg

Cao su Thái STR20 (T12)

1,29 USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T12)

1,26 USD/kg

Cao su Indonesia SIR20 (T12)

Cao su Thái Lan USS3

39,59 baht/kg

Cao su Thái 60% mủ (drum/T12)

1.090 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T12)

990 USD/tấn


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: VITIC/Reuters