Giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 5/20109 trên sàn TOCOM tăng 0,6% lên 160,7 JPY/kg.
Giá cao su kỳ hạn giao sau trên sàn Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm tăng 180 CNY tương đương 1,6% lên 11.355 CNY (1.641,56 USD)/tấn.
Đồng USD ở mức khoảng 113,3 JPY so với khoảng 113,42 JPY trong ngày thứ ba (6/11/2018).
Giá dầu Mỹ tăng 0,6%.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng 0,9%.

Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 6/11/2018 

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá đóng cửa

18-Dec

138

138

136,5

136,6

19-Jan

137,5

137,5

137,5

137,7

19-Feb

141,1

141,1

139,1

139,1

19-Mar

143

143

142,5

142,5

19-Apr

149,5

149,5

146

146,2

19-May

149,5

149,9

148

148,1

19-Jun

150

150

149,5

149,5

19-Nov

145

145

145

144,1

Cao su kỳ hạn TSR20 

Hợp đồng

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá đóng cửa

18-Dec

125,9

125,9

123,2

124,4

19-Jan

125,4

125,4

123,8

124,9

19-Feb

125,8

125,8

124,4

125,5

19-Mar

126,4

126,6

125,1

126,3

19-Apr

127,2

127,3

125,9

127

19-May

128

128

126,7

127,8

19-Jun

129,5

129,5

127,2

128,6

19-Jul

130,3

130,3

128,2

129,4

19-Aug

130,2

130,2

128,7

130

19-Sep

130,4

130,4

130,4

130,6

19-Oct

131,4

131,4

131,4

131,6

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 6/11/2018

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T12)

1,37 USD/kg

Cao su Thái STR20 (T12)

1,27 USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T12)

Cao su Indonesia SIR20 (T12)

1,31 USD/kg

Cao su Thái Lan USS3

38,84 baht/kg

Cao su Thái 60% mủ (drum/T12)

1.080 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T12)

980 USD/tấn


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: VITIC/Reuters