Giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 5/2019 trên sàn TOCOM giảm 0,1%.
Giá cao su kỳ hạn giao sau trên sàn Thượng Hải tăng 0,2%.
Đồng USD ở mức khoảng 113,59 JPY so với khoảng 113,21 JPY trong ngày thứ tư (7/11/2018).
Giá dầu giảm trong ngày thứ tư (7/11/2018), sau khi sản lượng dầu thô Mỹ đạt mức cao kỷ lục và dự trữ thị trường nội địa tăng hơn so với dự kiến.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng 2,1%.
Giá cao su kỳ hạn tháng 12/2018 trên sàn SICOM tăng 0,1%.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 7/11/2018 

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá đóng cửa

19-Mar

142,4

142,4

142,4

141,8

19-Apr

146,9

146,9

146,9

144,9

19-May

149

149

149

148

19-Jun

151,4

151,4

151,4

150,1

19-Nov

 

 

 

 

Cao su kỳ hạn TSR20 

Hợp đồng

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá đóng cửa

18-Dec

124

125,3

124

124,2

19-Jan

125,4

125,7

124,5

124,6

19-Feb

125,8

126,4

125,2

125,3

19-Mar

126,7

127

125,9

126,1

19-Apr

127,3

127,8

126,6

126,8

19-May

128,2

128,6

127,5

127,7

19-Jun

128,9

129,3

128,2

128,4

19-Jul

129,9

130,1

129,1

129,3

19-Aug

130,5

130,7

129,7

130

19-Sep

131,2

131,2

130,3

130,6

19-Oct

132,1

132,3

131

131,4

19-Nov

132

132,3

132

132,3

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 7/11/2018

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T12)

1,38 USD/kg

Cao su Thái STR20 (T12)

1,27 USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T12)

1,26 USD/kg

Cao su Indonesia SIR20 (T12)

Cao su Thái Lan USS3

38,86 baht/kg

Cao su Thái 60% mủ (drum/T12)

1.080 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T12)

980 USD/tấn


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: VITIC/Reuters