Giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 5/2019 trên sàn TOCOM giảm 0,4% xuống 145,5 JPY/kg.
Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm giảm 80 CNY tương đương 0,7% xuống 11.240 CNY (1.621,51 USD)/tấn.
Đồng USD ở mức khoảng 113,96 JPY so với khoảng 114,06 JPY ngày thứ năm (8/11/2018).
Giá dầu Mỹ tăng sau khi giảm 1,6% phiên thứ năm (8/11/2018).
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản gảm 0,1%.
Giá cao su kỳ hạn tháng 12/2018 trên sàn SICOM tăng 0,2 US cent lên 124,4 US cent/kg.

Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 8/11/2018 

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá đóng cửa

18-Dec

136

137

136

136,9

19-Jan

149,8

149,8

136,6

137,3

19-Apr

146

146

146

146,7

19-Nov

145

145

145

144,5

Cao su kỳ hạn TSR20 

Hợp đồng

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá đóng cửa

18-Dec

123,8

124,7

123,6

124,4

19-Jan

124,2

125,5

124,2

125

19-Feb

125,4

126,1

125

125,7

19-Mar

125,6

126,7

125,6

126,4

19-Apr

126,9

127,3

126,3

127

19-May

127,7

128,1

127,2

128

19-Jun

128,7

129

128,1

128,7

19-Jul

129,3

129,9

128,8

129,6

19-Aug

129,8

130,6

129,5

130,1

19-Sep

130,4

131,3

130

130,7

19-Oct

131

132,2

130,9

131,4

19-Nov

131,5

131,5

131,5

132,3

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 8/11/2018

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T12)

1,37 USD/kg

Cao su Thái STR20 (T12)

1,26 USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T12)

1,25 USD/kg

Cao su Indonesia SIR20 (T12)

Cao su Thái Lan USS3

38,61 baht/kg

Cao su Thái 60% mủ (drum/T12)

1.080 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T12)

980 USD/tấn


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: VITIC/Reuters