Giá cao su kỳ hạn tháng 11/2020 trên sàn TOCOM giảm 1,1 JPY tương đương 0,7% xuống 162,9 JPY/kg.
Nền kinh tế Mỹ kết thúc chuỗi mở rộng kéo dài nhất trong lịch sử trong tháng 2/2020, bước vào suy thoái do đại dịch virus corona, tác động đến nền kinh tế và nhu cầu đối với các hàng hóa từ dầu đến cao su.
Giá cao su kỳ hạn tháng 9/2020 trên sàn Thượng Hải giảm 0,1% xuống 10.620 CNY/tấn.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 8/6/2020

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19- Jul

1,50

Thái Lan

STR20

USD/kg

19- Jul

1,25

Malaysia

SMR20

USD/kg

19- Jul

 

Indonesia

SIR20

USD/kg

19- Jul

1,15

Thái Lan

USS3

THB/kg

19- Jul

40,13

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19- Jul

1.360

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19- Jul

1.260

Singapore

 

 

19- Jun

111,2

 

RSS3

 

20-Jul

112,5

 

 

 

20-Aug

115,7

 

 

 

20-Sep

118,7

 

 

US cent/kg

19- Jun

131,5

 

TSR20

 

20-Jul

137,7

 

 

 

20-Aug

135,3

 

 

 

20-Sept

132,8

Nguồn: VITIC/Reuters