Giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 6/2019 trên sàn TOCOM giảm 0,8% xuống 144,1 JPY/kg.
Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm tăng 0,3% lên 11.275 CNY (1.640 USD)/tấn.
Đồng USD ở mức khoảng 112,52 JPY so với khoảng 112,79 JPY trong ngày thứ sáu (7/12/2018).
Giá dầu quốc tế tăng trong ngày thứ hai (10/12/2018), tăng mạnh so với phiên trước đó, khi câu lạc bộ nhà sản xuất OPEC và một số nhà sản xuất ngoài OPEC thỏa thuận cắt giảm 1,2 triệu thùng/ngày từ tháng 1/2019.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản giảm 2,1%.
Giá cao su kỳ hạn tháng 1/2019 trên sàn SICOM giảm 1,1%.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 7/12/2018

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19-Jan

1,37

Thái Lan

STR20

USD/kg

19-Jan

1,25

Malaysia

SMR20

USD/kg

19-Jan

1,25

Indonesia

SIR20

USD/kg

19-Jan

 

 

Thái Lan

USS3

THB/kg

19-Jan

38,19

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19-Jan

1.050

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19-Jan

950

Singapore

 

 

 

 

19-Jan

137,9

 

 

 

 

 

19-Feb

139,9

 

 

RSS3

 

19-Mar

142,5

 

 

 

 

 

19-Apr

147,7

 

 

 

 

US cent/kg

19-May

150

 

 

 

 

 

19-Jun

151,2

 

 

 

 

 

19-Jan

123,5

 

 

 

 

 

19-Feb

124,4

 

 

TSR20

 

19-Mar

125

 

 

 

 

 

19-Apr

125,8

 

 

 

 

 

19-May

126,5

 

 

 

 

 

19-Jun

127,2

Nguồn: VITIC/Reuters