Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm tăng 0,4%.
Đồng USD ở mức khoảng 106,68 yên so với khoảng 107 yên ngày thứ hai (9/4).
Giá dầu tăng hơn 2% trong ngày thứ hai (9/4), được hậu thuẫn bởi thị trường chứng khoán hồi phục, khi lo ngại cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc giảm bớt.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản giảm 0,5%.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 9/4

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-May 
170
172
170
171,7
18-Jun 
173,5
174
172,1
173
18-Jul 
173,5
173,5
173,5
173
18-Aug 
169,8
169,8
169,8
169
18-Sep 
169
169,8
169
169,2
18-Dec 
170
170
170
170
Cao su kỳ hạn TSR20 
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-May 
135,6
138,1
135
136,8
18-Jun
139,4
139,5
136,2
137,6
Jul-18 
138,1
140,6
137,3
138,9
18-Aug 
141,6
141,6
138,4
140,2
18-Sep 
139,9
141,9
139,9
141,4
18-Oct 
140,9
143,6
140,7
142,4
18-Nov 
142,5
144,1
142
143,7
18-Dec 
145
145,1
143
144,8
19-Jan
145,3
145,9
144,8
145,7
19-Feb 
146,4
146,6
145,5
146

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 9/4

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T4)

1,72 USD/kg

Cao su Thái STR20 (T4)

1,41 USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T4)

1,36 USD/kg

Cao su Indonesia SIR20 (T4)

Cao su Thái Lan USS3

45,63 baht/kg

Cao su Thái 60% mủ (drum/T4)

1.260 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T4)

1.160 USD/tấn


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: VITIC/Reuters