Dự trữ cao su thô tại các cảng của Nhật Bản đạt 16.606 tấn tính đến 20/4, tăng 1,5% so với mức trước đó, số liệu Hiệp hội Thương mại Cao su Nhật Bản cho biết.
Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm tăng 0,3%.
Đồng USD ở mức khoảng 109,84 yên so với khoảng 109,48 yên ngày thứ tư (9/5).
Giá dầu tăng khoảng 3% ngày thứ tư (9/5) và đạt mức cao mới 3 năm rưỡi sau khi dự trữ dầu thô của Mỹ giảm nhiều hơn so với dự kiến và Mỹ quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng 0,5%.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 9/5

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Jun 
170,1
171
169
170,9
18-Jul 
170
172
170
171,8
18-Aug 
171,1
171,1
170,1
171,1
18-Sep 
171,5
171,5
170,5
170,5
18-Oct 
171,5
171,5
170
171,3
18-Nov 
171,5
171,5
170
171,3
18-Dec 
171,5
171,5
170,5
171,4
19-Jan 
171
171
171
171,4
Cao su kỳ hạn TSR20 
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Jun
143
143
141,5
142,6
Jul-18 
143,4
143,9
142,8
143,6
18-Aug 
145,5
145,5
144,1
145
18-Sep 
147,1
147,1
145,9
146,8
18-Oct 
148,4
148,4
147,3
148
18-Nov 
149,3
149,8
148,8
149,5
18-Dec 
150,5
150,7
149,9
150,6
19-Jan
151,6
151,7
150,8
151,4
19-Feb 
152,5
152,5
151,5
152,2
19-Mar 
153,3
153,5
152,5
153,3
19-Apr 
154,4
154,4
154,4
154,3

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 9/5

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T6)

1,74 USD/kg

Cao su Thái STR20 (T6)

1,44 USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T6)

Cao su Indonesia SIR20 (T6)

 

Cao su Thái Lan USS3

48,41 baht/kg

Cao su Thái 60% mủ (drum/T6)

1.320 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T6)

1.220 USD/tấn


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: VITIC/Reuters