Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm tăng 40 NDT, tương đương 0,4% lên 10.455 NDT (1.581,14 USD)/tấn.
Đồng USD ở mức khoảng 110,97 yên so với khoảng 110,84 yên ngày thứ hai (9/7).
Giá dầu tăng cao, với dầu Brent tăng 0,4% và dầu Mỹ tăng 0,2%. 
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng 1%. 
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 9/7

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá đóng cửa

18-Aug

146,7

148,4

146,7

148

18-Sep

149,5

149,5

148,5

148,7

18-Oct

150

150

150

150,3

18-Nov

151

151

151

151

18-Dec

154

154

153

153

19-Jan

155

155

153,5

154,6

19-Feb

154,1

154,1

154,1

156

19-Mar

156,1

156,1

156,1

160

19-Apr

164

164

163,8

164

19-May

165

165

162,1

164,5

19-Jun

165,5

165,5

165,5

165,5

Cao su kỳ hạn TSR20

Hợp đồng

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá đóng cửa

18-Aug

130

132,2

130

131,8

18-Sep

130,5

132,5

130,3

132

18-Oct

131,8

133,9

130,9

133,3

18-Nov

133,2

135,2

133

134,7

18-Dec

134,4

136,5

134

135,7

19-Jan

135,3

137,5

134,6

136,5

19-Feb

136,3

138,3

136,3

137,8

19-Mar

137,5

139,2

137,4

138,9

19-Apr

138,4

140

138,2

139

19-May

139,2

140,9

139,1

140

19-Jun

140

141,7

140

141

19-Jul

141

142,5

141

142

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 9/7

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T8)

Cao su Thái STR20 (T8)

 

Cao su Malaysia SMR20 (T8)

1,33 USD/kg

Cao su Indonesia SIR20 (T8)

1,3 USD/kg

Cao su Thái Lan USS3

43,4 baht/kg

Cao su Thái 60% mủ (drum/T8)

 

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T8)

 


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: VITIC/Reuters