Đồng JPY tăng mạnh gây áp lực thị trường, khiến tài sản mua bằng đồng JPY đắt hơn khi mua bằng tiền tệ khác. Đồng USD ở mức khoảng 107,16 JPY sov ới 107,26 JPY trong phiên trước đó.
Giá cao su kỳ hạn tháng 9/2020 trên sàn Thượng Hải tăng 65 CNY lên 10.690 CNY (1.529 USD)/tấn.
Giá cao su kỳ hạn tháng 8/2020 trên sàn SICOM tăng 0,6% lên 118,4 US cent/kg.

 

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 9/7/2020

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19- Aug

1,52

Thái Lan

STR20

USD/kg

19- Aug

1,30

Malaysia

SMR20

USD/kg

19- Aug

1,19

Indonesia

SIR20

USD/kg

19- Aug

1,18

Thái Lan

USS3

THB/kg

19- Aug

39,45

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19- Aug

1.220

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19- Aug

1.120

Singapore

 

 

20-Jul

109,3

 

RSS3

 

20-Aug

117,7

 

 

 

20-Sep

120,3

 

 

 

20-Oct

121,5

 

 

US cent/kg

20-Jul

146,5

 

TSR20

 

20-Aug

145,1

 

 

 

20-Sep

143,3

 

 

 

20-Oct

141,4

 

Nguồn: VITIC/Reuters