Giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 6/2019 giảm 0,6% xuống 142,6 JPY/kg.
Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm giảm 0,9% xuống 11.170 CNY (1.625 USD)/tấn.
Đồng USD ở mức khoảng 113,17 JPY so với khoảng 112,3 JPY trong ngày thứ hai (10/12/2018).
Giá dầu vẫn ở mức thấp sau khi giảm 3% trong phiên trước đó, chịu áp lực bởi thị trường chứng khoán toàn cầu suy yếu và nghi ngờ về kế hoạch cắt giảm nguồn cung dẫn đầu bởi OPEC đủ kiềm chế dư cung.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản giảm 0,2%.
Giá cao su kỳ hạn tháng 1/2019 trên sàn SICOM chạm 122 US cent/kg, thấp nhất kể từ ngày 30/11/2018.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 10/12/2018

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19-Jan

1,37

Thái Lan

STR20

USD/kg

19-Jan

1,25

Malaysia

SMR20

USD/kg

19-Jan

1,25

Indonesia

SIR20

USD/kg

19-Jan

 

 

Thái Lan

USS3

THB/kg

19-Jan

38,19

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19-Jan

1.050

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19-Jan

950

Singapore

 

 

 

 

19-Jan

139,6

 

 

 

 

 

19-Feb

140,4

 

 

RSS3

 

19-Mar

143,1

 

 

 

 

 

19-Apr

146

 

 

 

 

US cent/kg

19-May

150,8

 

 

 

 

 

19-Jan

123,4

 

 

 

 

 

19-Feb

123,9

 

 

TSR20

 

19-Mar

124,8

 

 

 

 

 

19-Apr

125,4

 

 

 

 

 

19-May

126,1

 

 

 

 

 

19-Jun

126,8

Nguồn: VITIC/Reuters