Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm tăng 0,5%.
Đồng USD ở mức khoảng 107,19 yên so với khoảng 107,13 yên ngày thứ ba (10/4).
Giá dầu tăng hơn 3% trong ngày thứ ba (10/4), do các nhà đầu tư gia tăng niềm tin Mỹ và Trung Quốc sẽ giải quyết tranh chấp thương mại, không làm tổn hại đến nền kinh tế toàn cầu, trong khi căng thẳng Trung Đông và đồng USD suy yếu cũng hỗ trợ giá.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng 0,1%.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 10/4

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-May 
172,5
173,3
170,6
171,8
18-Jun 
173,8
174,5
173
173,5
18-Jul 
174
175
173
173
18-Aug 
171,5
171,5
170,5
171,2
18-Sep 
170
170
169,9
171,1
18-Dec 
169,9
169,9
169,9
169,4
Cao su kỳ hạn TSR20 
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-May 
137,5
138,5
137
137,7
18-Jun
138,3
140,1
138
138,7
Jul-18 
139,4
141,6
139,4
140
18-Aug 
140,9
143,3
140,7
141,2
18-Sep 
142,2
144,5
141,9
142
18-Oct 
143,1
145,4
143,1
143,6
18-Nov 
144,8
146,5
144,2
144,8
18-Dec 
146,3
147,6
145,6
146,1
19-Jan
147,7
148
146,4
146,4
19-Feb 
147,4
147,4
147,2
147,2
19-Mar 
148,3
148,3
148
148

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 10/4

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T5)

1,72 USD/kg

Cao su Thái STR20 (T5)

1,43 USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T5)

1,39 USD/kg

Cao su Indonesia SIR20 (T5)

0,76 USD/lb

Cao su Thái Lan USS3

45,95 baht/kg

Cao su Thái 60% mủ (drum/T5)

1.290 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T5)

1.190 USD/tấn


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: VITIC/Reuters