Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm giảm 0,7%.
Đồng USD ở mức khoảng 109,41 yên so với khoảng 109,71 yên ngày thứ sáu (8/6).
Giá dầu giảm do hoạt động khoan dầu của Mỹ tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 3/2015, trong khi sản lượng tại Nga tăng gây áp lực thị trường.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật thay đổi chút ít.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 8/6

Cao su kỳ hạn RSS3

 Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Jul 
162,9
162,9
161
161,3
18-Aug 
164,1
164,1
163
163,1
18-Nov 
166,6
166,6
166,6
166,1
18-Dec
168
168
168
167,1
19-Mar
173,5
173,5
173
172,3
19-Apr
177
177
176
174,9
19-May
179,4
179,4
178
177,5
19-Jun
179,9
179,9
178
178,6
Cao su kỳ hạn TSR20 
 Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
Jul-18 
143,3
143,3
140,5
141,1
18-Aug 
144,1
144,1
141,6
141,7
18-Sep 
144,8
144,8
143,2
143,3
18-Oct 
146
146
144,3
144,5
18-Nov 
148,6
148,6
145,8
146
18-Dec 
148,3
148,7
147,2
147,4
19-Jan
150
150,1
148,6
149
19-Feb
150,9
150,9
149,6
149,8
19-Mar 
152,6
152,6
150,9
150,9
19-Apr 
152,2
152,8
151,8
151,8
19-May 
153
153,5
152,6
153,1
19-Jun 
153,2
153,2
153
154,2

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 8/6

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T7)

1,67 USD/kg

Cao su Thái STR20 (T7)

1,44 USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T7)

1,42 USD/kg

Cao su Indonesia SIR20 (T7)

Cao su Thái Lan USS3

46,89 baht/kg

Cao su Thái 60% mủ (drum/T7)

1.250 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T7)

1.150 USD/tấn


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: VITIC/Reuters