Giá cao su giao kỳ hạn tháng 7 tại TOCOM tăng 1,9 yên hoặc 1,0% lên 194,7 yên (tương đương 1,78 USD)/kg. Trong phiên trước đó, giá cao su đạt 191,3 yên/kg - mức thấp nhất kể từ ngày 22/11.
Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm tăng 110 NDT, lên 13.065 NDT (tương đương 2.079 USD)/tấn.
Sản lượng cao su tự nhiên tại Ivory Coast trong năm 2017 tăng 26% lên 591.000 tấn và sẽ đạt 750.000 tấn vào năm 2020, Hiệp hội cao su tự nhiên của nước này cho biết.
Đồng USD ở mức khoảng 109,12 yên trong ngày thứ năm (1/2), so với khoảng 108,68 yên ngày thứ tư (31/1).
Giá dầu hồi phục từ mức giảm trong ngày thứ tư (31/1).
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng 0,6% trong ngày thứ năm (1/2), sau khi chứng khoán phố Wall đóng cửa tăng cao trong phiên trước đó.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 31/1

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Feb
170,3
171
169,4
170,4
18-Mar
171
171,9
170
170,8
18-Apr 
174
174
171,5
173,4
18-May 
177
177,1
175
176,9
18-Jun 
178,3
179,6
176
178
18-Jul 
176,8
178
175,8
178
18-Sep 
175
175
175
175,8
18-Oct 
173
173
173
175,3
18-Nov 
173
173
173
174,9
18-Dec 
173
173
173
174,4
Cao su kỳ hạn TSR20 
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Feb
146
147
144
147
18-Mar
149,7
150
145,5
149,6
18-Apr
150
150,5
145,7
149,8
18-May
151,1
151,2
145,9
150,1
18-Jun
151,8
151,8
148
151,3
Jul-18 
152,9
153,2
148,6
152,3
18-Aug 
153,7
153,9
150
153,8
18-Sep 
155,2
155,2
152,4
155
18-Oct 
153,5
156
153,5
156
18-Nov 
155,3
157,3
155,2
157,2
18-Dec 
158
159,3
157,8
159,1
19-Jan 
158,5
159,1
158,5
159,5

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 31/1

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T2)

1,69 USD/kg

Cao su Thái STR20 (T2)

1,50 USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T2)

Cao su Indonesia SIR20 (T2)

0,76 USD/lb

Cao su Thái Lan USS3

43,47 baht/kg

Cao su Thái 60% mủ (drum/T2)

1.220 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T2)

1.120 USD/tấn


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: Reuters