Giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 5/2019 trên sàn TOCOM giảm 1% xuống 144,6 JPY/kg.
Giá cao su kỳ hạn giao sau trên sàn Thượng Hải giảm 110 CNY tương đương 1% xuống 11.165 CNY (1.605,25 USD)/tấn.
Đồng USD ở mức khoảng 113,92 JPY so với khoảng 113,82 JPY phiên thứ sáu (9/11/2018).
Giá dầu tăng cao, với dầu Brent tăng 1,2% và dầu thô Mỹ tăng 0,9%.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản giảm 0,6%.
Giá cao su kỳ hạn tháng 12/2018 trên sàn SICOM giảm 0,4 US cent xuống 140 US cent/kg.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 9/11/2018 

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá đóng cửa

18-Dec

138,4

138,5

137,5

137,6

19-Jan

137,2

137,7

137,2

138

Cao su kỳ hạn TSR20 

Hợp đồng

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá đóng cửa

18-Dec

123,4

124,6

123,4

124

19-Jan

124,1

125,5

124,1

124,8

19-Feb

125,8

126,2

125,2

125,5

19-Mar

125,7

126,8

125,6

126,4

19-Apr

126

127,5

126

127,2

19-May

126,8

128,5

126,7

128

19-Jun

127,9

129,4

127,9

128,9

19-Jul

128,8

130,1

128,8

129,6

19-Aug

129,3

130,4

129,3

130,2

19-Sep

131,5

131,5

130,8

131,2

19-Oct

132

132

131,1

131,3

19-Nov

132

132

131,9

132,3

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 9/11/2018

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T12)

1,36 USD/kg

Cao su Thái STR20 (T12)

1,26 USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T12)

1,25 USD/kg

Cao su Indonesia SIR20 (T12)

Cao su Thái Lan USS3

38,63 baht/kg

Cao su Thái 60% mủ (drum/T12)

1.080 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T12)

980 USD/tấn


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: VITIC/Reuters