Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm không thay đổi.
Đồng USD ở mức khoảng 110,4 yên so với 109,77 yên trong ngày thứ hai (11/6).
Giá dầu thay đổi nhẹ trong đầu phiên giao dịch châu Á ngày thứ ba (12/6), sau cuộc họp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un tại Singapore.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng 0,8%.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 11/6

Cao su kỳ hạn RSS3

 Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Jul 
161
161
160
160,3
18-Aug 
162,5
162,8
162,1
162,1
18-Dec
167,5
167,5
167,5
168,3
19-Jan 
168,5
168,5
168,4
170,1
19-Mar
172,5
173
172,5
173,7
19-Apr
175,5
176
175,5
175,5
19-Jun
177,5
177,5
777,4
178,2
Cao su kỳ hạn TSR20 
 Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
Jul-18 
140,2
140,9
139,7
140,2
18-Aug 
140,6
142,2
140,5
140,7
18-Sep 
143
143,7
142
142,1
18-Oct 
144,1
144,5
143,1
143,4
18-Nov 
145,1
146
144,7
145
18-Dec 
147,3
147,7
146,4
146,7
19-Jan
148,7
149,4
148
148,4
19-Feb
149,5
150
149,1
149,4
19-Mar 
150,8
150,8
150,1
150,4
19-Apr 
151,3
151,5
151
151,5
19-May 
152,2
152,6
152,2
152,5
19-Jun 
152,8
152,8
152,8
153,3

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 11/6

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T7)

1,68 USD/kg

Cao su Thái STR20 (T7)

1,44 USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T7)

1,41 USD/kg

Cao su Indonesia SIR20 (T7)

Cao su Thái Lan USS3

46,30 baht/kg

Cao su Thái 60% mủ (drum/T7)

1.250 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T7)

1.150 USD/tấn


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: VITIC/Reuters