Hợp đồng cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm giảm 15 NDT, tương đương 0,2% xuống còn 10.280 NDT/tấn.
Đồng USD ở mức khoảng 112,04 yên so với khoảng 112 yên ngày thứ tư (11/7/2018).
Giá dầu tăng sau khi giảm mạnh phiên trước đó, với dầu Brent tăng 0,9% và dầu thô Mỹ tăng 0,3%.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng 0,8%.

Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 11/7/2018 

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá đóng cửa

18-Aug

147

147,3

147

147

18-Sep

147

147

147

147,3

18-Oct

148,5

148,5

148,5

148,4

18-Nov

149,5

149,5

149,5

150,3

18-Dec

150

150

150

151,5

19-Jan

151

151

151

152,8

19-Feb

153,1

153,1

153,1

154,2

19-Apr

162

162

162

162,2

Cao su kỳ hạn TSR20

Hợp đồng

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá đóng cửa

18-Aug

130,1

130,6

129,2

129,7

18-Sep

130,7

131

129

129,9

18-Oct

131,8

132,3

130,2

131,1

18-Nov

133,1

133,4

131,5

132

18-Dec

134,2

134,6

132,8

133,2

19-Jan

134,5

135,6

134

134,3

19-Feb

135,8

136,5

135

135,2

19-Mar

136,1

137,4

135,8

136

19-Apr

138,2

138,2

136,8

137,2

19-May

139

139

137,2

137,6

19-Jun

139

139

138,4

138,6

19-Jul

140,3

140,4

139,3

139,4

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 11/7/2018

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T8)

1,51 USD/kg

Cao su Thái STR20 (T8)

1,33 USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T8)

1,31 USD/kg

Cao su Indonesia SIR20 (T8)

Cao su Thái Lan USS3

43,5 baht/kg

Cao su Thái 60% mủ (drum/T8)

1.170 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T8)

1.070 USD/tấn


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: VITIC/Reuters