Giá cao su kỳ hạn tháng 1/2021 trên sàn OSE giảm 1,9 JPY tương đương 1,1% xuống 172,5 JPY (1,6 USD)/kg.
Giá cao su kỳ hạn tháng 1/2021 trên sàn Thượng Hải giảm 70 CNY xuống 12.330 CNY (1.776 USD)/tấn.
Đồng JPY suy yếu đã hỗ trợ giá. Đồng USD ở mức khoảng 106,53 JPY so với 106,11 JPY trong phiên trước đó. Đồng JPY suy yếu khiến cao su mua bằng đồng JPY đắt hơn khi mua bằng tiền tệ khác.
Giá cao su kỳ hạn tháng 9/2020 trên sàn SICOM giảm 0,5% xuống 129 US cent/kg.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 11/8/2020

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19- Sep

1,70

Thái Lan

STR20

USD/kg

19- Sep

1,36

Malaysia

SMR20

USD/kg

19- Sep

1,31

Indonesia

SIR20

USD/kg

19- Sep

1,32

Thái Lan

USS3

THB/kg

19- Sep

46,42

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19- Sep

1.250

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19- Sep

1.150

Singapore

 

 

20-Aug

123,1

 

RSS3

 

20-Sep

131,8

 

 

 

20-Oct

133

 

 

 

20-Nov

134

 

 

US cent/kg

20-Aug

157

 

TSR20

 

20-Sep

171,3

 

 

 

20-Oct

166,7

 

 

 

20-Nov

162,1

Nguồn: VITIC/Reuters