Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm giảm 2,2%.
Đồng USD ở mức khoảng 110,43 yên so với khoảng 110,39 yên ngày thứ ba (12/6).
Giá dầu giảm trong ngày thứ tư (13/6), do nguồn cung tại Mỹ tăng và dự kiến sản lượng cắt giảm bởi nhóm các nước sản xuất OPEC có thể được nới lỏng.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng 0,3%.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 12/6

Cao su kỳ hạn RSS3

 Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Jul 
160,5
161,9
160,5
161,3
18-Aug 
162,5
162,5
162,5
162,5
18-Oct 
163,5
163,5
163,5
165,5
18-Dec
167
167
167
169,3
19-Jan 
169
169
169
170,9
19-Mar
173,5
173,5
173,5
174,3
19-Apr
176,5
176,5
176,5
176,2
19-May 
177
177
177
178,1
19-Jun
178
178
177
179,3
Cao su kỳ hạn TSR20 
 Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
Jul-18 
140,7
141,5
139,9
141,2
18-Aug 
141,3
142,1
140,5
141,9
18-Sep 
142,1
143,6
142,1
143,4
18-Oct 
143,8
144,7
143,3
144,5
18-Nov 
145,5
146,3
145
146
18-Dec 
146,8
147,8
146,5
147,6
19-Jan
148,4
149,6
148,1
149,3
19-Feb
149,6
150,5
149,5
150,3
19-Mar 
150,6
151,5
150,6
151,5
19-Apr 
151,5
152,5
151,5
152,5
19-May 
152,4
153,7
152,4
153,8
19-Jun 
153
153
152,5
154,4

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 12/6

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T7)

1,65 USD/kg

Cao su Thái STR20 (T7)

1,44 USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T7)

1,41 USD/kg

Cao su Indonesia SIR20 (T7)

Cao su Thái Lan USS3

46,38 baht/kg

Cao su Thái 60% mủ (drum/T7)

1.250 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T7)

1.150 USD/tấn


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: VITIC/Reuters