Hợp đồng cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm giảm 65 NDT, tương đương 0,6% xuống còn 10.280 NDT (tương đương 1.542,85 USD)/tấn.
Đồng USD ở mức khoảng 112,71 yên so với khoảng 112,55 yên ngày thứ năm (12/7/2018).
Giá dầu biến động trái chiều, với dầu Brent giảm nhưng dầu thô Mỹ tăng 1 cent.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng 1,4%.

Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 12/7/2018 

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá đóng cửa

18-Aug

145

147

144

146,8

18-Sep

146,9

147

146,9

147

18-Oct

146,7

146,7

146,7

148,2

18-Nov

149,1

149,1

149,1

149,5

18-Dec

150,1

150,1

150,1

150,7

19-Jan

151,1

151,1

151,1

151,6

19-Feb

154

154

154

154

19-Mar

156,6

158

156,5

158

19-Apr

159,6

162

159,5

162

Cao su kỳ hạn TSR20

Hợp đồng

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá đóng cửa

18-Aug

128,8

131,6

128,7

131,1

18-Sep

128,7

131,1

128,7

130,9

18-Oct

130

132,7

129,9

132

18-Nov

131

133

130,8

132,7

18-Dec

132,5

134

131,9

133,8

19-Jan

133,3

135,1

133,2

134,8

19-Feb

134,2

136

134,2

135,7

19-Mar

135,9

137,1

135,2

136,7

19-Apr

136,3

137,9

136

137,2

19-May

136,5

138,6

136,5

137,9

19-Jun

137,8

137,8

137,7

139,1

19-Jul

138,9

140

138,9

139,9

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 12/7/2018

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T8)

1,51 USD/kg

Cao su Thái STR20 (T8)

1,34 USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T8)

1,31 USD/kg

Cao su Indonesia SIR20 (T8)

Cao su Thái Lan USS3

43,5 baht/kg

Cao su Thái 60% mủ (drum/T8)

1.170 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T8)

1.070 USD/tấn


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: VITIC/Reuters