Giá cao su kỳ hạn trên sàn Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm giảm 0,7% xuống 11.915 CNY/tấn.

Đồng USD ở mức khoảng 108,2 JPY so với khoảng 108,09 JPY trong ngày thứ năm (12/9/2019).

Giá dầu giảm, với dầu Brent và dầu thô Mỹ giảm 0,3% mỗi loại.

Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng 0,8%.

Giá cao su kỳ hạn tháng 3/2020 trên sàn TOCOM không thay đổi ở mức 141,2 JPY/kg.

Giá cao su kỳ hạn tháng 10/2019 trên sàn SICOM tăng 0,5% lên 133,8 US cent/kg.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 12/9/2019

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19- Oct

1,53

Thái Lan

STR20

USD/kg

19- Oct

1,39

Malaysia

SMR20

USD/kg

19- Oct

1,34

Indonesia

SIR20

USD/kg

19- Oct

 

Thái Lan

USS3

THB/kg

19- Oct

39,92

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19- Oct

1.190

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19- Oct

1.090

Singapore

 

 

19-Oct

155

 

RSS3

 

19-Nov

154,5

 

 

 

19-Dec

155,2

 

 

 

20-Jan

155,4

 

 

US cent/kg

19-Oct

134

 

TSR20

 

19-Nov

134,9

 

 

 

19-Dec

136

 

 

 

20-Jan

137,1

Nguồn: VITIC/Reuters

Nguồn: vinanet