Giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 5/2019 trên sàn TOCOM giảm 0,4% xuống 143,6 JPY/kg. Trong khi đó, giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm tăng 45 CNY tương đương 0,4% lên 11.200 CNY/tấn.
Đồng USD ở mức khoảng 113,9 JPY so với khoảng 113,8 JPY trong ngày thứ ba (13/11/2018).
Giá dầu tăng sau 12 ngày giảm liên tiếp.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng 0,1%.
Giá cao su kỳ hạn tháng 12/2018 trên sàn SICOM giảm 0,4 US cent xuống 124,1 US cent/kg.

Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 13/11/2018 

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá đóng cửa

18-Dec

135,1

135,9

134,6

134,6

19-Jan

135,9

135,9

135,9

135,9

19-Feb

138,5

138,5

138,5

138,5

Cao su kỳ hạn TSR20 

Hợp đồng

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá đóng cửa

18-Dec

123,5

123,6

122,2

123,5

19-Jan

123,2

124,6

122,8

124,3

19-Feb

125,2

125,4

123,6

125,1

19-Mar

126,2

126,2

124,4

125,9

19-Apr

126,9

126,9

125,1

126,5

19-May

127,7

127,7

125,9

127,3

19-Jun

126,8

128,3

126,7

128,1

19-Jul

127,4

128,8

127,4

128,5

19-Aug

127,9

129,5

127,9

129,3

19-Sep

128,5

130,1

128,5

129,9

19-Oct

129,1

130,8

129,1

130,6

19-Nov

129,8

131,4

129,5

131,1

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 13/11/2018

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T12)

1,35 USD/kg

Cao su Thái STR20 (T12)

1,25 USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T12)

1,24USD/kg

Cao su Indonesia SIR20 (T12)

Cao su Thái Lan USS3

38,13 baht/kg

Cao su Thái 60% mủ (drum/T12)

1.070 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T12)

970 USD/tấn


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: VITIC/Reuters