Đồng USD ở mức khoảng 106,7 yên so với khoảng 106,56 yên ngày thứ ba (13/3).
Giá dầu tăng 0,25%.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản giảm 0,6%.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 13/3

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Apr 
173,5
174,2
173,5

      
18-May 
177
177,8
177

      
18-Jun 
179
180
179

      
18-Jul 
179
179,8
179

      
Cao su kỳ hạn TSR20 
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Apr
146,5
146,5
146,5
145,9
18-May
146,1
148
146,1
147,1
18-Jun
148
149
147,5
148
Jul-18 
149,1
150
148,5
149
18-Aug 
150,1
151,2
149,6
150
18-Sep 
151,5
151,9
150,5
151
18-Oct 
151,9
152,5
151,5
151,5
18-Nov 
153
153,2
152,2
152,3
18-Dec 
153,6
153,8
153,3
153,4
19-Jan
155,2
155,4
154,3
155,1
19-Feb 
155
156
155
155,3
19-Mar 
155,8
156
155
156

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 13/3

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T4)

1,75 USD/kg

Cao su Thái STR20 (T4)

1,50 USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T4)

1,47 USD/kg

Cao su Indonesia SIR20 (T4)

0,76 USD/lb

Cao su Thái Lan USS3

45,92 baht/kg

Cao su Thái 60% mủ (drum/T3)

1.340 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T3)

1.240 USD/tấn


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: VITIC/Reuters