Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm tăng 25 NDT lên 11.705 NDT (1.848 USD)/tấn.
Đồng USD ở mức khoảng 109,26 yên so với khoảng 109,38 yên ngày thứ sáu (11/5).
Giá dầu giảm với giá dầu Brent giảm 0,1% và dầu WTI giảm nhẹ.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản giảm 0,1%.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 11/5

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Jun 
168,5
169,5
168
168,3
18-Jul 
171,5
171,9
171,5
171,6
18-Aug 
171,7
172
171,1
171,1
18-Sep 
172,1
172,1
172
170,6
18-Oct 
172,1
172,1
170,9
170,9
18-Nov 
171,5 
171,5 
171,4
171,2
18-Dec 
171,5 
171,5 
171,5
171,5
19-Jan 
172,9
172,9
172
172
Cao su kỳ hạn TSR20 
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Jun
143,6
144,2
140,5
142,2
Jul-18 
145,2
145,8
142,3
143,4
18-Aug 
146,4
147,5
144,2
144,9
18-Sep 
147,8
149,4
145,6
146,4
18-Oct 
149,1
150,8
147,4
147,9
18-Nov 
151,1
152
148,2
148,8
18-Dec 
152
152,9
149,5
149,6
19-Jan
152,4
153,7
150,1
151,1
19-Feb 
154
154,5
151,5
151,5
19-Mar 
155,3
155,3
153,3
152,3
19-Apr 
155,7
155,7
154,2
153,3
19-May 
156,6
156,6
156,6
154,5

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 11/5

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T6)

1,76 USD/kg

Cao su Thái STR20 (T6)

1,46 USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T6)

Cao su Indonesia SIR20 (T6)

 

Cao su Thái Lan USS3

48,27 baht/kg

Cao su Thái 60% mủ (drum/T6)

1.340 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T6)

1.240 USD/tấn


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: VITIC/Reuters