Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm giảm 0,9%.
Đồng USD ở mức khoảng 110,11 yên so với khoảng 110,66 yên ngày thứ tư (13/6).
Giá dầu tăng trong ngày thứ tư (13/6), sau khi dự trữ dầu thô Mỹ giảm mạnh hơn so với dự kiến cùng với dự trữ xăng bất ngờ giảm và nhu cầu đối với sản phẩm dầu chưng cất tại nước tiêu thụ hàng đầu thế giới tăng mạnh mẽ.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản giảm 0,7%.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 13/6

Cao su kỳ hạn RSS3

 Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Jul 
156
156,7
156
156
18-Aug 
160
160
158
158
18-Sep 
159,2
159,6
159
160
18-Oct 
160,1
160,1
160,1
162
18-Nov 
162
162
159,5
161,5
18-Dec
166
166
163
165,4
19-Jan 
165
167
165
167,5
19-Mar
169,5
171
169,5
171,5
19-Apr
172,1
174
172
173,5
19-May 
173,5
174
173
175,5
19-Jun
173,5
176
173
176,5
Cao su kỳ hạn TSR20 
 Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
Jul-18 
140,2
140,2
134,6
138,2
18-Aug 
141,2
141,2
135,4
138,9
18-Sep 
142,7
142,7
136,5
140
18-Oct 
143,8
143,8
138
141,1
18-Nov 
145,7
145,7
139,4
142,6
18-Dec 
147
147
140,8
144,2
19-Jan
149,1
149,1
142,5
145,8
19-Feb
150,1
150,1
144
147,4
19-Mar 
150,6
150,6
146,2
148,8
19-Apr 
151,6
151,6
146,3
149,7
19-May 
152,4
152,4
148,2
150,4
19-Jun 
150,1
151,4
150,1
151,3

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 13/6

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T7)

1,70 USD/kg

Cao su Thái STR20 (T7)

1,48 USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T7)

1,38 USD/kg

Cao su Indonesia SIR20 (T7)

Cao su Thái Lan USS3

45,77 baht/kg

Cao su Thái 60% mủ (drum/T7)

1.290 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T7)

1.190 USD/tấn


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: VITIC/Reuters