Giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 5/2019 trên sàn TOCOM giảm 0,6% xuống 144,2 JPY/kg.
Trong khi đó, giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm tăng 50 CNY tương đương 0,5% lên 11.205 CNY (1.612,23 USD)/tấn. Giá cao su kỳ hạn tháng 12/2018 trên sàn SICOM tăng 0,2 US cent lên 123,7 US cent/kg.
Đồng USD ở mức khoảng 113,64 JPY so với khoảng 113,61 JPY trong ngày thứ tư (14/11/2018).
Giá dầu Mỹ tiếp tục giảm.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản giảm 0,3%.

Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 13/11/2018 

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá đóng cửa

18-Dec

135,8

135,8

135,7

135,8

Cao su kỳ hạn TSR20 

Hợp đồng

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá đóng cửa

18-Dec

123,1

124,3

122,7

123,7

19-Jan

123,6

125,1

123,5

124,3

19-Feb

124,6

125,8

124,2

125

19-Mar

125,5

126,5

124,8

125,7

19-Apr

125,8

127,2

125,3

126,5

19-May

126,9

128

126,2

127,4

19-Jun

127,1

128,9

127

128,3

19-Jul

127,8

129,3

127,7

128,9

19-Aug

128,4

129,8

128,4

129,6

19-Sep

129,7

130,5

129,3

130,3

19-Oct

130

131,1

129,8

131

19-Nov

130,4

131,4

130,3

131,3

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 14/11/2018

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T12)

1,35 USD/kg

Cao su Thái STR20 (T12)

1,24 USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T12)

1,24USD/kg

Cao su Indonesia SIR20 (T12)

Cao su Thái Lan USS3

37,81 baht/kg

Cao su Thái 60% mủ (drum/T12)

1.060 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T12)

960 USD/tấn


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: VITIC/Reuters