Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm giảm 0,5%.
Đồng USD ở mức khoảng 106,13 yên so với khoảng 106,44 yên ngày thứ tư (14/3).
Giá dầu tăng 0,4% trong phiên giao dịch ngày thứ tư (14/3), sau báo cáo cho thấy rằng dự trữ dầu thô Mỹ cao hơn so với dự kiến, bù đắp bởi dự trữ sản phẩm dầu chưng cất và xăng giảm mạnh.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản giảm 0,2%.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 14/3

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Apr 
175,1
176,2
175

      
18-May 
177,5
179,2
177,5

      
18-Jun 
180
180,9
180

      
18-Jul 
180
181
180

      
Cao su kỳ hạn TSR20 
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Apr
146,4
147,3
145,9
147
18-May
146,4
148,8
146,4
148,4
18-Jun
148,2
149,5
147,9
149,2
Jul-18 
149,3
150,9
149,1
150,8
18-Aug 
150,7
152
150,3
151,8
18-Sep 
151,6
152,6
151,2
152,5
18-Oct 
152
153,2
152
153,1
18-Nov 
153,1
154
153,1
154
18-Dec 
154
155
154
154,9
19-Jan
155
156,3
155
156,3
19-Feb 
155,4
156,7
155,4
156,4
19-Mar 
156,8
158,1
156,8
157,4

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 14/3

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T4)

1,76 USD/kg

Cao su Thái STR20 (T4)

1,51 USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T4)

1,47 USD/kg

Cao su Indonesia SIR20 (T4)

0,76 USD/lb

Cao su Thái Lan USS3

46,02 baht/kg

Cao su Thái 60% mủ (drum/T4)

1.350 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T4)

1.250 USD/tấn


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: VITIC/Reuters