Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm giảm 40 NDT, tương đương 0,3% xuống còn 11.630 NDT/tấn.
Đồng USD ở mức khoảng 109,75 yên so với khoảng 109,65 yên ngày thứ hai (14/5).
Giá dầu kỳ hạn tại Mỹ và dầu Brent tăng hơn 0,1%.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng nhẹ.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 14/5

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Jun 
170
170
166,5

      
18-Jul 
170
170
169,2

      
18-Sep 
171,2 
171,2 
171,2 

      
18-Oct 
171,3
171,3
170,2

      
18-Nov 
171,3
171,3
170,2

      
19-Apr 
177
177
176,5

      
19-May 
177
177
177

      
Cao su kỳ hạn TSR20 
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Jun
143
143
139,8

      
Jul-18 
144,6
144,9
141,8

      
18-Aug 
146,1
146,1
143,6

      
18-Sep 
147,5
147,8
145

      
18-Oct 
148,5
149,1
146,6

      
18-Nov 
149,6
150,2
147,5

      
18-Dec 
151,3
151,3
148,7

      
19-Jan
152,1
152,1
149,6

      
19-Feb 
151,6
151,8
150,6

      
19-Mar 
152,6
152,8
151,2

      
19-Apr 
153,1
153,5
151,9

      
19-May 
153,8
154,2
152,7

      

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 14/5

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T6)

Cao su Thái STR20 (T6)

 

Cao su Malaysia SMR20 (T6)

1,41 USD/kg

Cao su Indonesia SIR20 (T6)

 

Cao su Thái Lan USS3

 

Cao su Thái 60% mủ (drum/T6)

 

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T6)

 


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: VITIC/Reuters