Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm tăng 0,1%.
Đồng USD ở mức khoảng 108,78 yên so với khoảng 108,6 yên trong ngày thứ năm (31/5).
Giá dầu Mỹ giảm gần 2% trong ngày thứ năm (31/5), mặc dù dự trữ dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn so với dự kiến, trong khi giá dầu Brent hợp đồng chuẩn thay đổi chút ít, khiến chênh lệch khoảng cách giá giữa 2 loại dầu đạt mức cao nhất trong hơn 3 năm.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản giảm 0,2%.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 31/5

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Jun 
163,5
164
162,5

      
18-Jul 
165,5
165,5
163,6

      
18-Aug 
165,3
165,3
165,3

      
18-Sep 
166,6
166,6
166,6

      
18-Oct 
167,9
167,9
167

      
18-Nov 
168,1
168,1
168,1

      
18-Dec 
169
169
169

      
19-Jan 
170
170
170

      
19-Feb 
173,9
173,9
173,2

      
19-Mar 
175
175
174,8

      
19-May 
181,2
181,2
181,2

      
Cao su kỳ hạn TSR20 
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Jun
142
142,8
140

      
Jul-18 
143,4
144
141,1

      
18-Aug 
144,9
145,7
142,6

      
18-Sep 
146,4
147,4
144,1

      
18-Oct 
147,7
148,6
145,3

      
18-Nov 
148,8
149,5
146,9

      
18-Dec 
150,2
150,4
148

      
19-Jan
151,1
151,7
149,5

      
19-Feb
151,1
151,6
150,2

      
19-Mar 
152,9
152,9
151,5

      
19-Apr 
153,5
153,5
152,5

      
19-May 
154,3
154,3
153,7

      

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 31/5

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T6)

1,71 USD/kg

Cao su Thái STR20 (T6)

1,44 USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T6)

1,42 USD/kg

Cao su Indonesia SIR20 (T6)

Cao su Thái Lan USS3

47,87 baht/kg

Cao su Thái 60% mủ (drum/T6)

1.340 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T6)

1.240 USD/tấn


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: VITIC/Reuters