Giá cao su kỳ hạn trên sàn Thượng Hải giảm 0,3% xuống 13.175 CNY/tấn.
Đồng USD ở mức khoảng 109,92 JPY so với khoảng 109,88 JPY trong ngày thứ tư (15/1/2020).
Giá dầu tăng với dầu Brent và dầu thô Mỹ tăng khoảng 0,5%.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng 0,1%.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 15/01/2020

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19- Feb

1,66

Thái Lan

STR20

USD/kg

19- Feb

1,50

Malaysia

SMR20

USD/kg

19- Feb

1,51

Indonesia

SIR20

USD/kg

19- Feb

1,54

Thái Lan

USS3

THB/kg

19- Feb

41,43

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19- Feb

1.250

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19- Feb

1.150

Singapore

 

 

20-Feb

174,3

 

RSS3

 

20-Mar

177

 

 

 

20-Apr

180,7

 

 

 

20-May

184,4

 

 

US cent/kg

20-Feb

152,4

 

TSR20

 

20-Mar

153,2

 

 

 

20-Apr

154,3

 

 

 

20-May

155,5

Nguồn: VITIC/Reuters