Giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 5/2019 trên sàn TOCOM tăng 0,6% lên 144,6 JPY/kg.
Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm tăng 10 CNY tương đương 0,1% lên 11.215 CNY (1.616,46 USD)/tấn. Trong khi đó, giá cao su kỳ hạn tháng 12/2018 trên sàn SICOM giảm 0,5 US cent xuống 123,2 US cent/kg.
Đồng USD ở mức khoảng 113,56 JPY so với khoảng 113,62 JPY trong ngày thứ năm (15/11/2018).
Giá dầu Mỹ tăng 0,2%.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản duy trì vững.

Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 15/11/2018 

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá đóng cửa

18-Dec

135,5

135,8

135,5

135,7

19-Mar

140,5

143

140,5

140,8

19-Apr

143

147,5

142,9

146,4

19-May

149,5

149,5

149,5

149,5

Cao su kỳ hạn TSR20 

Hợp đồng

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá đóng cửa

18-Dec

123,4

124

122,8

123,2

19-Jan

124

124,6

123

123,3

19-Feb

125,2

125,4

123,7

124,1

19-Mar

126

126,2

124,5

124,9

19-Apr

126,2

126,9

125,1

125,6

19-May

127,4

127,9

126

126,5

19-Jun

128,3

128,8

127

127,4

19-Jul

128

129,6

127,8

128,2

19-Aug

128,4

130,3

128,4

129,1

19-Sep

129,5

130,8

129,5

129,8

19-Oct

130,2

131,6

130,1

130,4

19-Nov

130,9

131,6

130,5

130,8

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 15/11/2018

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T12)

1,35 USD/kg

Cao su Thái STR20 (T12)

1,24 USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T12)

1,24USD/kg

Cao su Indonesia SIR20 (T12)

Cao su Thái Lan USS3

37,75 baht/kg

Cao su Thái 60% mủ (drum/T12)

1.040 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T12)

940 USD/tấn


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: VITIC/Reuters