Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm giảm 0,4%.
Đồng USD ở mức khoảng 106,29 yên so với khoảng 106,01 yên ngày thứ năm (15/3).
Giá dầu tăng cao trong phiên giao dịch ngày thứ năm (15/3), sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết, nhu cầu dầu toàn cầu dự kiến sẽ tăng trong năm nay, nhưng cảnh báo nguồn cung đang tăng với tốc độ nhanh hơn.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng 0,3%.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 15/3

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Apr 
176,5
176,5
176

      
18-May 
179
179,3
178

      
18-Jun 
180
180,9
179,5

      
18-Jul 
180,9
180,9
180,9

      
18-Aug 
180
180
180

      
Cao su kỳ hạn TSR20 
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Apr
146,9
147
146

      
18-May
147,6
148,6
147

      
18-Jun
148,4
149,6
148

      
Jul-18 
149,7
150,9
149,4

      
18-Aug 
151,2
152,2
150,7

      
18-Sep 
152
152,8
151,5

      
18-Oct 
152,3
153,4
152,3

      
18-Nov 
153
154,3
152,9

      
18-Dec 
153,8
154,9
153,8

      
19-Jan
156
156,2
156

      
19-Feb 
156,8
156,8
156,4

      
19-Mar 
157,6
158,1
157,6

      

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 15/3

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T4)

1,77 USD/kg

Cao su Thái STR20 (T4)

1,51 USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T4)

1,49 USD/kg

Cao su Indonesia SIR20 (T4)

0,76 USD/lb

Cao su Thái Lan USS3

46,27 baht/kg

Cao su Thái 60% mủ (drum/T4)

1.350 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T4)

1.250 USD/tấn


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: VITIC/Reuters