Giá cao su kỳ hạn tại Thượng Hải kết thúc giao dịch đêm giảm 65 NDT xuống còn 11.400 NDT (1.787,95 USD)/tấn.
Đồng USD ở mức khoảng 110,23 yên so với khoảng 110,43 yên ngày thứ ba (15/5).
Giá dầu thô Mỹ và dầu Brent giảm, với các hợp đồng tham chiếu chủ chốt giảm hơn 0,4%.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản giảm khoảng 0,3%.
Giá cao su đóng cửa tại Singapore ngày 15/5

Cao su kỳ hạn RSS3

Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Jun 
165
166,8
164,3

      
18-Jul 
168
169,4
167,8

      
18-Aug 
167,5
169
167,5

      
18-Sep 
166,5
166,5
166,5

      
18-Oct 
167,2
167,2
167,1

      
18-Nov 
167,4
167,4
167,4

      
Cao su kỳ hạn TSR20 
Hợp đồng
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa
18-Jun
140,5
140,6
138,5

      
Jul-18 
142,2
142,2
140

      
18-Aug 
143,7
144
141,4

      
18-Sep 
145,3
145,7
143

      
18-Oct 
146,8
147,1
144,7

      
18-Nov 
148
148,2
146

      
18-Dec 
149,1
149,2
146,9

      
19-Jan
150
150,3
148

      
19-Feb 
149,4
150,5
149

      
19-Mar 
150,3
150,5
149,7

      
19-Apr 
150,7
151,2
150,4

      
19-May 
152
152
152

      

Giá cao su tại một số nước sản xuất chủ chốt  ngày 15/5

Mặt hàng

Giá

Cao su Thái RSS3 (T6)

1,76 USD/kg

Cao su Thái STR20 (T6)

1,46 USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T6)

1,39 USD/kg

Cao su Indonesia SIR20 (T6)

Cao su Thái Lan USS3

47,92 baht/kg

Cao su Thái 60% mủ (drum/T6)

1.340 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (bulk/T6)

1.240 USD/tấn


Ghi chú: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: VITIC/Reuters