Hoạt động mua vào của Fed đã củng cố xu hướng thị trường khi các trường hợp nhiễm virus corona mới trên thế giới gia tăng và bùng phát mới ảnh hưởng đến các nước như Trung Quốc – nước tiêu thụ cao su lớn nhất thế giới.
Giá cao su kỳ hạn tháng 11/2020 trên sàn TOCOM tăng 3 JPY tương đương gần 2% lên 157,3 JPY/kg.
Giá cao su kỳ hạn tháng 9/2020 trên sàn Thượng Hải tăng 5 CNY lên 10.310 CNY/tấn.
Giá cao su kỳ hạn tháng 7/2020 trên sàn SICOM tăng 1,1% lên 1,14 USD/kg.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 12/6/2020

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19- Jul

1,52

Thái Lan

STR20

USD/kg

19- Jul

1,27

Malaysia

SMR20

USD/kg

19- Jul

1,14

Indonesia

SIR20

USD/kg

19- Jul

1,17

Thái Lan

USS3

THB/kg

19- Jul

39,04

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19- Jul

1.260

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19- Jul

1.160

Singapore

 

 

19- Jun

115,3

 

RSS3

 

20-Jul

118,7

 

 

 

20-Aug

122,1

 

 

 

20-Sep

124,1

 

 

US cent/kg

19- Jun

144

 

TSR20

 

20-Jul

142

 

 

 

20-Aug

140

 

 

 

20-Sept

140,3

Nguồn: VITIC/Reuters